Tứ phủ thánh mẫu

Điện thoại: 0966 662 332

Email: tuphuthanhmau0966662332@gmail.com

Trang chủ»Đạo mẫu - tứ phủ»NGŨ VỊ TÔN QUAN»SỰ TÍCH QUAN LỚN ĐỆ TỨ KHÂM SAI

SỰ TÍCH QUAN LỚN ĐỆ TỨ KHÂM SAI

Quan Lớn Đệ Tứ

Tên đầy đủ: Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ

Tước phong: Thiên Hựu đại vương thượng đẳng tối linh thần.

Đền thờ chính: Đền thờ Ngài ở đền Mẫu Sinh và đền Thánh Hóa. Đền thờ Ngài còn ở sau đền Đồng Bằng phía đường 10 đi Hải Phòng.

Thân thế: Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ (có người cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất), tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan. Cũng như Quan Đệ Nhất, Quan Đệ Tứ không giáng trần.

Quan Lớn Đệ Tứ

Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân)… tất cả đều màu vàng) Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ cũng không có đền thờ riêng mà chỉ được thờ ở hầu hết các phủ đền trong Năm Tòa Ông Lớn (ông ngồi bên trái Quan Giám Sát hoặc bên phải Quan Tam Phủ). Còn ngày tiệc ông thì có tài liệu nói là 24/4

Khi thỉnh Quan Đệ Tứ văn hay hát là:

Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tứ

Vốn con trời cai xứ thiên cung

Sắc rồng choi chói vua phong

Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang

Chuyển quan san trên trời dứoi đất

Quản thông tri phép phật truyền ra

Cầu ô bắc sông Ngân Hà

Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

 

Thử dạo chơi sao sa lác đác

Cửu Diệu cùng đài các đế tinh

Tam quang thất đẩu ngũ hành

Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

 

Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu

Số trần gian lão ấu chép biên

Ai ngừoi hiếu thuận thảo hiền

Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng

bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngựoc

chỉ hại ngừoi chẳng trứoc thời sau

Lỗi lầm có xá chi đâu

bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi

Phú:

Y quan văn vật

nổi dấu thiêng tứ phủ vạn linh

Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh

Thiên niên dốc một bầu vũ trụ

Trên phù tía ngai vàng lồ lộ

vẻ lâu đài in bóng tranh vanh

bảng vàng thiên cổ vị nhân

Gồm nam bắc thu về một mối

Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội

Dương thanh danh vạn vật chi đô

Vang tiếng để sơn thần cung kiệt.

 
 

Đạo mẫu Việt Nam

Liên hệ

Trang chuyên chia sẻ tâm linh cho người Việt

  

zalo