Tứ phủ thánh mẫu

Điện thoại: 0966 662 332

Email: tuphuthanhmau0966662332@gmail.com

SỰ TÍCH QUAN HOÀNG BƠ

Ông Hoàng Bơ( Ông Bơ Thoải)

 

Gọi tắt là Ông Bơ) hay còn gọi là Ông Bơ Thoải.Ông là con trai thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình.Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ.

Ông Hoàng Bơ có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi phương, cưỡi cá chép vàng. Đôi lúc ông biến hiện, ngồi trên con thuyền, rong chơi khắp chốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ hưởng thú vui của các bậc tao nhân mặc khách (có điển tích nói rằng, Ông Bơ cũng là người em trai thân cận bên Quan Lớn Đệ Tam, khi thanh nhàn các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắp chốn), nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông lên khâm sai cõi trần mở hội Phúc Duyên giáng phúc cho dân độ cho kẻ buôn bán làm ăn người học hành đỗ đạt.

Ông Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Khi giá ngự đồng, ông mặc áo trắng (có thêu rồng kết uốn thành hình chũ thọ)thắt đai vàng đầu đội khăn xếp có thắt lét trắng cài chiếc kim lệch màu trắng bạc.Có khi ông ngự về tấu hương khai quang rồi một tay cầm mái chèo một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.

Có người lý luận rằng áo Ngài thì Ngài mặc nhưng trong tâm linh Việt Nam cho màu trắng là màu buồn nên đầu xuân kiêng mặc áo trắng.Như vậy mới là hóa thân bất tử giữa trần và âm. Đó là phong cách chứ không phải là sự đơn thuần.

Ngài hạ sinh vào thời Nam Bắc Tống phân tranh.Sau khi nhà Nam Tống bị nhà Bắc Tống đánh bại Ngài dong thuyền ra biển Đông và thác hóa.Thân y trôi vào cửa Cờn được ông Hoàng Chín lúc bấy giờ đang tu ở đó vớt lên chôn cất.

Sau này Ngài phù Lý, Trần anh kinh hiển hách được nhân dân gọi là ông Hoàng Bơ Thoải. Đền thờ Ngài hiện nay đã bị những kẻ vô học chuyển thành đền ông Hoàng Chín. Ngưỡng mong những nhà nghiên cứu cũng như những người có chức có quyền và chức đồng đạo sớm trả lại đền thờ của Ngài theo đúng nghĩa.

Đền thờ chính của Ông Hoàng Bơ: Đền thờ Ngài ở Thanh Hóa gần đền cô Tám.Đền thờ chính của Ngài là ở trên núi nhìn ra biển ở cửa Cờn ngày nay người ta chuyển thành thờ ông Hoàng Chín Đền Hưng long và đang được hưng công tại Thái Bình

 
 

Đạo mẫu Việt Nam

Liên hệ

Trang chuyên chia sẻ tâm linh cho người Việt

  

zalo