Tứ phủ thánh mẫu

Điện thoại: 0966 662 332

Email: tuphuthanhmau0966662332@gmail.com

Trang chủ»Đạo mẫu Việt Nam»CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG

CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG

CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG

Chúa Bà vốn là tiên nữ, giáng thế vào một gia đình họ Vũ tại làng Gia Viên (xưa có tên là làng Cấm), thuộc Tổng Gia Viên, huyện An Dương, tỉnh Hải Dương xưa (nay thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Bà là người đảm đang mọi bề, dưới thời Đức Ngô Quyền, bà làm nữ tướng lo việc quân lương, quân nhu ngay tại bản doanh đất Gia Viên trong cuộc thủy chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Chiến thắng Bạch Đằng vang dội mở đầu kỉ nguyên tự chủ sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Chiến tranh kết thúc, Đức Vương phong cho bà tước hiệu Ngô Vương Vũ quận chúa. Người dân tôn xưng bà là Quyến hoa Công chúa.
Sau với công lao to lớn của Chúa Bà, nhà vua ban sắc phong “Hộ quốc trang huy – Thượng đẳng tôn thần”. Ngày 16 tháng 6 khoảng năm 939 – 944 Chúa bà thác, hồi giá về Thiên cung, được Quốc Mẫu phong làm Chúa bà Năm phương cai quản bản cảnh khắp hết năm phương.
Sắc phong đầy đủ của Chúa là: “ Ngũ phương Vũ Quận Bạch (Quyến) Hoa Công chúa sắc phong Hộ Quốc Trang Huy Thượng đẳng thần”. Ở nhiều nơi, nhất là Hải Phòng có lập đền, phủ thờ Bà.
- Chùa Cấm thuộc Phố Cấm, Hải Phòng (tên tự: Cấm Giang Bản Cảnh Linh Từ hay Nguyệt Quang Tự)
- Đền Tiên Nga ở Gia Viên – An Dương – Hải Phòng
- Vườn Hoa Chéo, trên đường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng (nơi trước đây người me Tây kia lập đền tạ ơn chúa)
- Miếu tại Cây Đa mười ba gốc trên đường tới sân bay Cát Bi - Hải Phòng
Bên cạnh đó, ở các đền thời Đức vương Ngô Quyền đều có phối hưởng thờ Bà chúa Vũ Quận.
Chúa Bà hiển linh khắp hết mọi nơi, dạo chơi khắp chốn khi thanh nhàn. Một hôm đúng giờ tý nửa đêm, chúa hiện ra thành một cô gái đẹp tuyệt trần, gọi xe dong chơi, đưa chúa về cây đa 13 gốc, chúa trả tiền nhưng quay lại thì không thấy ai hết, chỉ thấy tiền trong tay là tiền âm phủ. Người phu xe biết là tiên thánh khấn vái, được Bà phù hộ cho được như ý.
Lại có chuyện một Me Tây thời Pháp dám hỗn láo với đền Chúa, Chúa hành cho ngứa ngáy chí rận, chữa mãi không khỏi. Phải đến cầu xin sám hối, Chúa tha cho Me Tây khỏi và Me Tây đó lập đền thờ rất trang nghiêm.
Khi ngự đồng, Chúa Bà về đồng mặc áo trắng dài, vấn khăn trắng,... Chúa làm lễ khai quang, múa quạt, ngự tọa rồi xe giá. Trong các đàn lễ mở phủ trước có dâng một tòa đàn gọi là Đàn Chúa Bà, gồm có: hình Chúa Quận Năm Phương,hai cô hầu cận, hoặc 12 cô nàng đều màu trắng, nón chúa hài cườm, một cỗ xe ngựa hoặc xe có phu kéo (xe Chúa Bà).Và thỉnh mời Chúa Bà về ngự để chứng đàn đó.Khi dâng đồ cúng Chúa cũng là nón trắng hài cườm trắng.
 

 
 

Đạo mẫu Việt Nam

Liên hệ

Trang chuyên chia sẻ tâm linh cho người Việt

  

zalo