Tứ phủ thánh mẫu

Điện thoại: 0966 662 332

Email: tuphuthanhmau0966662332@gmail.com

LỘC SOI

LỘC SOI ????
 
 
???? Các bạn nghĩ gì khi được nhà Ngài cho lộc soi lộc bói???????
???? Chắc hẳn đại đa số đều vui mừng vì dễ kiếm tiền, vì nghĩ là có phúc có phần mới được vậy. Nhưng với mình là người trong cuộc thì cảm giác thực sự sợ khi được lộc bói????
???? Thứ nhất: Nhà Ngài dạy rằng:" Không ai nhà Ngài cho soi tất cả đúng 100% đâu.Ai soi đúng 7- 8 phần đã là giỏi rồi.Được bao nhiêu phần đó còn phụ thuộc vào đức tin và phúc phần và duyên của người đi xem với nhà Ngài.Vậy nên khi nhà Ngài cho xem 7- 8 phần đúng còn 2 phần sai kia sẽ ra sao.Dĩ nhiên trong 2 phần sai kia có phải người thầy phải chịu không?????
???? Thứ hai: Khi người đến xem được nhà ngài báo mấy ai tin mấy ai tỉnh táo biết được cần phải làm gì? Nhiều người mê muội mù quáng lo sợ, mất ăn mất ngủ, dẫn đến việc làm sai trái. Nhiều người không tin, nhạo báng lại tự tạo khẩu nghiệp gia tiên oán trách nhà ngài giận mắng.Như vậy vô hình chung người thầy làm phúc cho họ lại để họ tạo nghiệp????
???? Thứ ba: Lộc soi ( tiền bách gia dâng) đó lộc âm.Nếu thầy ko nhận thì người xem nợ nhà ngài nếu thầy nhận mà ko đúng thì thầy lại nợ nhà Ngài????
???? Nhà Ngài cho mỗi người một cách soi khác nhau mỗi người một khía cạnh khác nhau.Về quá khứ đôi khi còn đỡ sợ nhưng về tương lai nếu gia chủ gặp điều xấu lúc đó người thầy nói ra cũng sợ mà không nói ra thì ân hận????
???? Thường thì mọi người thích nghe lời tốt đẹp nhưng nghiệp thì dày phúc mỏng vận hạn tới thì điều tốt đẹp có còn được nữa không. Lúc này người thầy nói thật thì phũ phàng mà ko nói thật thì là dối lòng.Nhiều lúc mình tìm mọi cách trốn không làm nhưng nhà ngài cứ cho nhìn thấy nghe thấy nên sợ lắm.Ôi thực sự khó lắm các bạn ạ. Chẳng sung sướng gì khi được lộc soi bói đâu. Các ngài cho soi cho bói đấy là việc phải làm mà thôi. Các ngài chuyền qua nhãn nhĩ khẩu để cho người trần biết vướng mắc về âm mà thôi. Vậy nên đừng coi đó là lộc để mà tự tung tự tác????
???? Như xưa khi Đức Phật đã chứng ngộ Ngài đầy đủ các thần Thông của các cảnh giới... Duy có một loại thần thông mà các cảnh giới khác không đạt được... Nếu đạt được thì họ cũng thành Phật... Đó là lậu tận thông... Đức Phật rất ít chỉ dạy về thần thông và bùa phép... Tại vì sao????
???? Vì Ngài đã dùng Phật nhãn thấy được những đời về sau chúng sanh Tâm tham, sân, si ham thích dục lạc...Trái chánh đạo, tạo ác nghiệp ham không biết luân hồi trong 3 cõi khổ đau.. Vì vậy ngài chỉ thị hiện thần thông khi cần thiết mục đích làm phương tiện giáo hoá????
???? Ngày nay con người ham mê thần Thông phép lạ, bản ngã nổi lên xưng danh ngã mạn, dùng phép thuật bùa chú. Hại người lừa người làm cho Tâm Linh trở nên đáng sợ hơn là đáng kính... Tà Ma quỷ đạo tranh thủ cơ hội này làm rối loạn chánh tà khó phân minh????
???? Được Lộc Bói để làm gì ? Ngả quạt chúa bói chủ yếu xin được lộc bói thì để làm gì. Lộc Thánh có gai có góc. Cái cân lúc nào cũng cân bằng. Được lúc này sẽ phải trả lúc khác.
Ra trình đồng mở phủ đâu phải ai cũng sẽ được lộc bói. Gia tiên, tiên thánh đã cho thì chưa trình chưa mở đã có????
???? Còn ai có cái suy nghĩ tư tưởng rằng Trình đồng mở phủ là sẽ được ban phát được lộc này lộc kia thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Ngoài ra ai mở phủ xong mà lễ xin cho con có lộc này lộc kia cũng dẹp ý nghĩ đó đi????
???? Nhớ cho là Tiên thánh xét duyệt chấm chọn qua rất nhiều hình thức, nhiều mặt. Thử tâm thử tính, thử khẩu, thử tham sân si trần gian. Thử đắng cay oan nghiệt và cơ hành do nghiệp đã gieo còn phải trả????
???? Mọi việc của Một Lính Ghế Bốn Phủ có Căn Đồng Số Lính hãy cứ để tự nhiên, kêu cầu tấu đối gia tiên, phật thánh xin khai tâm, khai sáng, dẫn lối chỉ đường. Sáng tâm, bền trí, tín ko mê tín, làm gì cũng nghĩ cho kĩ. Việc được lộc gì, làm gì đó là sắp xếp theo số mệnh tiên thánh khắc sắp xếp. Đi xin, đi cầu để có thì an tâm là Ko Có Đâu. Nhà ngài đã cho thì không cầu vẫn sẽ có nhà ngài ko cho thì nắm trong tay vẫn mất đi. Cuộc đời là bể rộng sông sâu cứ an nhiên tự tại mà sống là vui vẻ nhất
Khi chuyển sang cảnh giới khác thì mang được những cái gì đi.Chỉ mang Phúc hay Nghiệp mà thôi và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách sống thực tại của mỗi chúng ta????
???? Đặc biệt bây giờ công nghệ phát triển.Giới trẻ đua đòi lên mạng phán bừa chẳng có ấn lệnh chẳng được lộc soi lộc bói cũng phán.Cũng nhiều khi nhà ngài mới chớm cho nhìn cho nghe để thử lòng trần tu đến đâu thì đã vội vã lên mạng sử dụng một cách vô tội vạ rồi vội vã ra tđmp để muốn giỏi muốn trội muốn nhiều lộc. Nhưng ko ngờ rằng khi ra tđmp xong thì ngài thu lệnh ko còn soi được lúc đó hoang mang tâm loạn mong cầu,khổ đau liên miên.Thật đáng buồn thay????

 

 

 

 
 

Đạo mẫu Việt Nam

Liên hệ

Trang chuyên chia sẻ tâm linh cho người Việt

  

zalo