Tứ phủ thánh mẫu

Điện thoại: 0966 662 332

Email: tuphuthanhmau0966662332@gmail.com

Trang chủ»Đạo mẫu Việt Nam»ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC

ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC

ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC
 
ÔNG HOÀNG BÁT NÙNG LÀ HAI VỊ HAY MỘT
 
ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC CÓ THUỘC TỨ PHỦ KHÔNG?
 
I. ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC, ÔNG HOÀNG BÁT NÙNG LÀ HAI VỊ HAY MỘT VỊ:
Trước nay khi dự các vấn hầu đồng chúng ta thường thấy có nơi thì hầu Ông Hoàng Bát Bắc Quốc sau ông Hoàng Bảy, nơi lại hầu ông Hoàng Bát Nùng. Quả thực khi về ngự đồng hai Ngài có cách vận trang phục khác nhau, cung văn cũng khác. Xét về thần tích thì Ông Hoàng Bát Bắc Quốc, ông Hoàng Bát Nùng là hai vị khác nhau.
BẢN TÍCH ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC:
Ông Bắc Quốc họ Tống, người Trung Hoa. Ông làm Đại Tướng trấn cảnh Lào Cai và Bảo Hà chống giặc từ phía Bắc tràn xuống.
Ông là người có công với đất Việt nên được nhân dân ta thờ cúng hầu hạ. Ông vốn là tướng nhà Minh, khi nhà Thanh đánh nhà Minh, do sức mạnh Nhà Thanh lớn ông phải chạy sang nước Việt.Khi nhà Thanh lên ngôi ông theo phong trào “ phản Thanh phục Minh” đánh bại nhà Thanh. Ông lại sang Nam Việt giúp Nam Việt đánh bại nhà Thanh, ông dạy dân trồng hoa màu và nuôi gia súc. Sau ông thác hóa và âm phù cho người dân làm ăn buôn bán.
Ông ngự đồng mặc áo vét kiểu Tàu, ào dài Tàu (cheongsam) và buộc tóc đời Nhà Thanh. Ông múa quạt, ngâm thơ Tàu, và uống trà, lại nói tiếng Quảng Đông và Phổ Thông (Tiếng Quan Thoại).
Ông Hoàng Bát Bắc Quốc được thờ ở Đền Quan, nằm trong quần thể khu di tích suối Mỡ, thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Đền thờ bát ngát bao la
Thỉnh mời Quan Bắc Quốc ngà lục châu
Quản cai Thổ Mán sơn đầu
Sai quân đôn bộ đông hầu dạo chơi
Anh linh khắp bốn phương trời
Quan Hoàng Bắc Quốc qua chơi nam thành
Đem quân dẹp giặc Nhà Thanh
Các ngôi Thổ Mán phục trình phải theo
BẢN TÍCH ÔNG HOÀNG BÁT NÙNG
Ông Hoàng Bát Nùng là tướng của Việt nam, tên húy là Nùng Chí Cao. Sắc phong tước hiệu Thượng Đẳng Đại Vương. Sinh thời thế kỷ 11 giúp vua Lý Thái Tông đánh giặc Tống. Người anh hùng dân tộc này đã từng đánh bật quân Tống ra khỏi bờ cõi, và còn truy kích trên đất Tống và chiếm được 1 số châu trên đất Tống. Thái Bảo Nùng Chí Cao là 1 biểu tượng dũng tướng của Việt nam và là niềm tự hào của người dân Cao Bằng. Đền thờ chính là Đền Kỳ Sầm gần thị xã Cao Bằng. Ngài hầu Mẫu thượng đồng đẳng, làm việc lục bộ nội chính.
Ông ít khi ngự đồng, khi ngự đồng thường vận áo vàng; chít khăn mỏ rìu; mặc áo trấn thủ, đi ghệt chân ghệt tay, mạng chéo, làm lễ tấu hương khai quang rồi múa đôi chùy đồng (hoặc cờ kiếm), múa võ. Ngự đồng hút tẩu và thuốc cuốn. Ngài ít khi ngự đồng. Chính tiệc là ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm.
Gương anh dũng ngàn xưa lưu để
Đất Cao Bằng tú khí chung linh
Trời Nam có Đức Thánh linh
Họ Nùng – Đệ Bát hùng anh tuyệt vời
II. ÔNG HOÀNG BÁT BẮC QUỐC CÓ THUỘC TỨ PHỦ KHÔNG:
Hiện nay tồn tại hai quan điểm trái ngược nhau, xin nêu để các bạn cũng thảo luận nhé.
1. Ông Hoàng Bắc Quốc không thuộc Tứ phủ: Tuy ông có công với Việt Nam nhưng ông lại là người gốc Trung Quốc, chỉ nên thờ ông như một vị Thần bản cảnh, chứ ko nên thờ ngang vai với Tứ Phủ Thánh Hoàng.
2. Ông Hoàng Bắc Quốc thuộc Tứ phủ: Tuy Ông là người Trung Quốc giống như Tứ vị vua bà là người có công âm phù nước Việt nên được đưa vào đạo thờ Thần Việt Nam. Thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn”. " ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của người dân Việt Nam.
 
 
 

Đạo mẫu Việt Nam

Liên hệ

Trang chuyên chia sẻ tâm linh cho người Việt

  

zalo