Tứ phủ thánh mẫu

Điện thoại: 0966 662 332

Email: tuphuthanhmau0966662332@gmail.com

Trang chủ»Đạo mẫu Việt Nam»Thực hành “Sám hối nghiệp chướng”

Thực hành “Sám hối nghiệp chướng”

Sám hối tội nghiệp bao đời vô minh là 1 trong những bước rất quan trọng với mỗi người tu tập, nếu bạn không quán vào bên trong bản thân để nhận biết lỗi lầm của chính mình thì bạn sẽ không thể sửa đổi bản thân thông qua hình thức tu tập được.

Những yêu cầu bắt buộc khi hành trì sám hối về mặt ý thức:

1. Duy trì sám hối thường xuyên thì tốt nhất vì mỗi ngày bạn đều sống trong đời thường, và đều không tránh khỏi việc mình sơ xuất lỗi lầm.

2. Khi hành trì sám hối thì tâm và khẩu phải nhất quán, nếu bản thâm không thực sự thành tâm thì lới sám hối sẽ không được nhận vì phần âm chấp vào thân tâm rất mạnh.

3. Phải biết hướng đến điều thiện lành coi đó như 3 ngôi báu của cuộc đời, “TÂM – KHẨU Ý” luôn phát ra những điều thiện khiến bản thân ta và tất thẩy những người quanh ta đều cảm thấy được hoan hỷ.

Những yêu cầu bắt buộc khi hành trì sám hối về mặt hành lễ:

1. Trước khi thực hành sám thôi bạn cần chú ý:
– Ăn chay được là tốt nhất (nếu không hạn chế ăn mặn và ăn thật nhiều rau).
– Nhớ phải tắm rửa sạch sẽ oánh răng xong uống 1 cốc nước tinh khiết.
– Mặc quần áo không lố lăng và phải nghiêm túc, chân thành.

2. Quỳ sám hối khi thực hành nghi thức sám hối bạn phải quỳ sám hối và khấu đầu lậy.
– Chú ý: khi thực hành nghi thức sám hối hãy quỳ và khấu đầu lậy, bạn hãy nhớ úp tay xuống để thực tâm sám hối (lậy cũng là cách luyện cho bản ngã của mình trở nên nhỏ bé lại).

3. Bắt đầu vào bài sám hối hãy quỳ lậy 3 lậy & up tay xuống mặt đất để tỏ sự nhất tâm.

4. Kết thúc bài sám hối hãy quỳ lậy 3 lậy để tạ lễ và up bàn tay xuống để thành tâm sám hối sau đó ngửa tay lên để xin sự gia hộ dẫn dắt.

5. Nên sám hối ở 2 nơi:
– Ở nhà chính là nơi sám hối cho gia tiên và các chân linh duyên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp chứng kiến.
– Ở Chùa hay ở Đền khi bạn thực hành nghi lễ sám hối chính là để cho các vị Phật Thánh Tiên Thần chứng tâm cho bạn.


BÀI SÁM HỐI

Nam Mô A Di Đà Phật “3 lần”.
Con tên họ…., tuổi…, pháp danh (nếu có)
Con xin được sám hối tất cả nghiệp chướng con đã gây ra
“Từ bao đời kiếp tới nay, vô minh che lấp chẳng hay biết gì”.
Vì để thả trôi 3 thứ tam độc “THAM – SÂN – SI” khiến cho vô minh che lấp, tạo ra vô số những điều bất thiện.

Nay quay đầu là bờ, con xin các vị Phật Thánh Tiên Thần đang phảng phất nơi đây. Xin các Ngài che độ dẫn đường cho con về với bến bờ giác ngộ.
Xin hãy chỉ dẫn cho con giữ lại một niệm nuôi dưỡng Tam Bảo “Tâm – Khẩu – Ý” được mãi trường tồn luôn phát huy trên nên tảng yêu thương và có lợi ích cho khắp thẩy chúng sinh.
Con nay xin thành tâm sám hối tất cả, nguyện xin Tam Bảo chư Phật chứng minh và dẫn độ cho con.

Hồi hướng (đây là phần thêm nếu bạn vừa làm được việc tạo ra phước đức): Con xin được phát nguyện hồi hướng công đức việc tốt con đã làm (việc gì thì nói rõ ra) cho các chân linh gia tiên 2 bên bốn họ cùng với các chân linh có duyên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp với gia chung nhà chúng con. Nguyện cầu cho các chân linh được thấu hiểu đạo lớn, giác ngộ và được siêu sinh tịnh độ nơi Cửu Tuyền.

Nam Mô A Di Đà Phật “3 lần”.

Bài “Sám hối nghiệp chướng” được ra đời trong quá trình tu tập người tu cần phải thực hành sám hối.

Tôi soạn ra bài sám hối nghiệp chướng này để giúp cho người tu tập được có thêm phương pháp tu tập và có thái độ quán chiếu vào chính nội tâm của mình để sửa mình trước khi sửa người.
Mong tất cả những bạn có định hướng tu tập theo chính đạo luôn vững tâm vững bước trong sự nghiệp tu tập của chính mình.
 
 

Đạo mẫu Việt Nam

Liên hệ

Trang chuyên chia sẻ tâm linh cho người Việt

  

zalo